REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Creaflor

 

Sklep internetowy Creaflor  działający pod adresem www.creaflor.pl ma swoją siedzibę w Strzyżewie Witkowskim 21, 62-230 Witkowo oraz jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7842370221 – REGON: 300337990. Telefon kontaktowy: 61 4777 588

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez sp. z o.o. Creaflor. Sprzedaż dotyczy towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Creaflor.

2.  Rejestracja konta przez Użytkownika sklepu internetowego Creaflor jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.

3. Sprzedaż produktów podlega wyłącznie niniejszym warunkom sprzedaży. Inne warunki sprzedaży, w szczególności warunki sprzedaży pochodzące od klientów, będą obowiązywać w momencie zaakceptowania przez sp. Z o.o. Creaflor

4.  Korzystanie ze sklepu internetowego  może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w regulaminie sklepu internetowego Creaflor.

5. Sprzedawca  realizuje zamówienia wysyłane na teren kraju – Polska.

6. Towary sklepu internetowego Creaflor sprzedawane są wyłącznie na rzecz konsumentów w ilościach zwyczajowo w handlu przyjętych.

7. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania ogólnych warunków sprzedaży nie będą rozpatrywane.

 


REJESTRACJA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego Creaflor jest rejestracja Klienta wraz z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży zgodnych z poniższymi zasadami.

2. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny oświadcza, że:

- podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym

- zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać

3. Klientem sklepu internetowego Creaflor może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

4. Osoba rejestrująca, po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, otrzyma informację o dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail. Z chwilą potwierdzenia poprawności danych osoba zarejestrowana uzyskuje status Klienta.

5. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Creaflor sp. Z o.o. z siedzibą w Strzyżewie Witkowskim 21, 62-230 Witkowo. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Creaflor sp. Z o.o., i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do naszej firmy.

Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym.

 

SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJIA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedaż odbywa się poprzez stronę Sklepu Internetowego Creaflor  www.creaflor.pl w formie umowy kupna-sprzedaży zawieranej na odległość.

2. W ramach Sklepu Internetowego Creaflor  można wybrać z oferty poszczególne produkty, a następnie poprzez kliknięcie ikonki „do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia

3. Kolejne etapy kupowania towaru określone zostały w zakładce „ZAKUPY”.

4. Zamówienie wiążące dla Klienta dochodzi do skutku w momencie, gdy wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy zostaną podane, Klient potwierdzi przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz kliknie na ikonkę „wyślij zamówienie”. Do tego momentu zamówienie może ulec zmianie.

5. Sklep Internetowy Creaflor zastrzega sobie warunek przyjęcia zamówienia; nie jest zobowiązany do zawarcia umowy na podstawie zamówienia. Zawarcie umowy powstaje dopiero wtedy, kiedy sklep internetowy przeprowadzi wysyłkę zamówionego towaru.

6. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień złożonych w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy będzie rozpatrywana w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą wyłącznie w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie. Każde zamówienie będzie realizowane oddzielnie i do każdego zostaną doliczone koszty wysyłki.

7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
a) Główną przyczyną odstąpienia od realizacji zamówienia mogą być niezamierzone awarie oprogramowania (wygenerowanie wadliwego zdjęcia, ceny sprzedaży 0zł lub astronomicznie wysokie ceny itp.).
b) W przypadku awarii Klient zostanie o tym powiadomiony i poproszony o weryfikację zamówienia.
c) Gdy nie zostanie zrealizowana płatność przelewem w terminie 7dni (podczas kiedy klient taką formę płatności wybrał), zamówienie zostanie anulowane.

8. Każde złożone przez Klienta zamówienie zostaje potwierdzone. Klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia, jego numerze, statusie („Status zamówienia") na podany podczas rejestracji adres email. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu swojego zamówienia.

9. Zamówienia będą realizowane następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności w przypadku wyboru sposobu płatności- przelew. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem zamówienie złożone do godziny 14:00 będzie zrealizowane w następnym dniu roboczym. Natomiast zamówienia za pobraniem złożone po godzinie 14:00 zrealizowane zostaną w przeciągu dwóch dni roboczych później. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą realizowane pierwszego roboczego dnia od zaksięgowania wpłaty od Klienta. W sytuacji wyboru płatnością gotówką  zamówienie będzie gotowe do odbioru następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia do godziny 14:00. W uzasadnionych przypadkach (okres przedświąteczny i wakacyjny, inwentaryzacja, błąd w zamówieniu, brak towaru, itp.) okres ten może ulec wydłużeniu - o takich opóźnieniach obsługa sklepu internetowego Creaflor poinformuje Klientów mailem.

10. Widoczny dla Klienta stan magazynowy Sklepu Internetowego jest aktualizowany raz dziennie. Może wystąpić sytuacja, że zamawiany towar jest już niedostępny. O braku towaru Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną. Istnieje możliwość dostarczenia towaru za zgodą Klienta w późniejszym terminie niż wcześniej zadeklarowany. W przypadku wcześniejszej przedpłaty i nie wyrażenia chęci poczekania na późniejszą dostawę- pieniądze zostaną zwrócone na konto Klienta.

11. Rzeczywisty wygląd produktów może nieznacznie różnić się od wyglądu produktów prezentowanych na zdjęciach.

12.  Po nadaniu przesyłki Klient otrzymuje informację o jej numerze oraz możliwości monitorowania dostarczenia przesyłki na stronie firmy kurierskiej („Sprawdź status przesyłki")

13. W przypadku rezygnacji z zamówienia prosimy o informację mailową. Nie dotyczy to zamówień, które zostały już wysłane.

 

 FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatność za towar Klient może dokonywać w jeden z poniższych sposobów:

a) Przed wysyłką towaru do Klienta.

- przelew bankowy

- przelew pocztowy

- przelew za pośrednictwem PayPal.

b) W momencie odbioru towaru przez klienta od przewoźnika.

- gotówką przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem)

2. Klient nie ma uprawnień do wstrzymywania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Sprzedającego. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Creaflor sp. Z o.o. na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednia zgodą Little Bee s.c. wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Do czasu pełnej zapłaty ceny wysłane przez nas towary pozostają naszą własnością.

CENY

1.Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Sklep Internetowy Creaflor zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania promocji bądź wprowadzania w nich zmian.

WYSYŁKA TOWARU

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym Creaflor dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD  lub Poczty Polskiej.

2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

3. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od wartości zamówienia oraz sposobu płatności za towar.

4. Koszty przesyłki:

- Zamówienie o wartości  do 200 zł , koszt wysyłki 25,00zł

- Zamówienie o wartości do 399 zł, koszt wysyłki 15,00 zł

- przy zamówieniach powyżej 400 zł koszty przesyłki GRATIS

 

5. Razem z towarem wydawana jest faktura. W przypadku braku tego dokumentu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

6. Czas dostawy wynosi 3 - 5dni roboczych (liczony od momentu zakończenia realizacji zamówienia). 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTÓW TOWARÓW

1. Klient może odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym Creaflor bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 10 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, w przypadku wysłanego zamówienia Sprzedawca ma prawo do potrącenia kosztów przesyłki.

3. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane, czyste i kompletne, wraz z dołączonym dowodem płatności. Jeżeli odesłany przez Klienta towar będzie naruszony, sklep zastrzega sobie prawo zwrotu towaru Klientowi w formie przesyłki za pobraniem

4. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się odstąpić od umowy zobowiązany jest on do wypełnienia „Formularza Zwrotu" do pobrania na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i Reklamacje".

5. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał. Zwracany towar wraz z załączonymi dokumentami powinien zostać wysłany na adres podany na Formularzu Zwrotu.

6. Po otrzymaniu zwracanego towaru wraz z uzupełnionym prawidłowo Formularzem Zwrotu zostaje zwrócona kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru. Przelew wykonywany jest w terminie 7 dni, wyłącznie na konto bankowe podane na Formularzu Zwrotu.

7. W przypadku zwrotu towaru koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

8. W przypadku reklamacji towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać na koszt Klienta na adres podany w Formularzu Reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca koszty przesyłki poniesione przez Klienta.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

WYMIANA,  REKLAMACJE TOWARU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

1. Każdy towar w Sklepie Internetowym Creaflor objęty jest gwarancją producenta.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru znalezione zostaną w nim wady (np. uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia itp.) Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych poprzez odesłanie towaru na adres podany na Formularzu Reklamacyjnym z dopiskiem „Reklamacja" na przesyłce.

3. Towar uszkodzony przy dostawie może być reklamowany tylko wówczas jeżeli został spisany protokół szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.

4. W ciągu 24 miesięcy od momentu zakupu Klient ma prawo zareklamować zakupiony towar. Reklamować można tylko i wyłącznie czysty asortyment.

5. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić Formularz Reklamacyjny, który dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego Creaflor.

6. Klient zobowiązany jest wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dowód zakupu.

7. W przypadku uznania reklamacji zwracane zostają Klientowi koszty przesyłki, w innym przypadku koszt ponosi Klient.

8. Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji może zaproponować klientowi:

- wymianę towaru na towar wolny od wad

- zwrot gotówki

9. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta o rozpatrzeniu reklamacji drogą e-mailową.

10. Wymianie podlega tylko towar nie używany, kompletny.

11. W sytuacji wymiany towaru kosztami przesyłki odesłania towaru obciążany jest Klient.

12. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest właściwy sąd powszechny.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).